The Result Builders – Welkom

The Result Builders – Welkom

TRAINING | Gestructureerde, kwalitatief hoogwaardige trainingen voor vrijwel alle programma’s van Adobe, Nikon, en Nik, die gegeven worden door een gespecialiseerde cursusleider. Uw gebruik in de praktijk is daarbij de leidraad voor de inhoud.

KLEURBEHEER | Een speerpunt in het grafische proces, want voorspelbaarheid van kleur is essentieel voor een goede workflow. Daarnaast bieden wij documentcontrole waarbij gescand materiaal kan worden gecontroleerd op kleur ten behoeve van een verantwoorde archivering *speciaal voor overheden. The Result Builders kan voor u meten of uw scans voldoen aan de normen, zodat het gescande origineel qua kwaliteit en kleur overeenkomt met het papieren origineel.

ASSISTANCE | Assistentie bij het optimaliseren van uw sjablonen, zodat uw documenten optimaal en volgens de huisstijl worden gegenereerd. Hierbij maakt u maximaal gebruik van alle slimme automatiseringsopties zoals stijlen, geneste stijlen, scripts, variabelen die InDesign en *Illustrator aan boord hebben.

FOTOGRAFIE | Opleiding en begeleiding van fotografen behoort sinds jaar en dag tot het pakket, maar regelmatig wordt gevraagd om ook zelf fotografische diensten te verlenen en deze optie verdient daarom speciale aandacht. Productfotografie is daarbij het meest gevraagd en desgewenst kunnen praktijk en opleiding hand in hand gaan zodat u in de toekomst zelf de producten kunt fotograferen. Dit is in de webshoptraining zelfs een vast onderdeel.

THE RESULT BUILDERS | Sinds 1996 de partner voor trainingen en workflow.

Powered by WordPress

Real Time Web Analytics